Wielkie korporacje rzadko dzielą się szczegółowymi danymi dotyczącymi sprzedaży swoich gier, zwłaszcza jeśli są notowane na giełdzie i muszą uważać na każdą informację jaką podają […]