Usunięcie plakatów z etapu “Sleeping With The Fishes” (The Lost Artifact) w wyniku błędu spowodowało dyskusję wśród graczy, którzy sprzeciwiali się modyfikacjom wprowadzonym w najnowszej […]